UWAGA!!! POPRAWNIE WYPEŁNIJ KAŻDE POLE FORMULARZA. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularza rejestracyjnego, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.

Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe. Kandydat powinien podać adres mailowy niezbędny do kontaktu, który umożliwi odebranie ze skrzynki numeru ewidencyjnego niezbędnego w procesie rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji studiów w ramach kształcenia podyplomowego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego na kursy/szkolenia organizowane w ramach kształcenia podyplomowego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, a następnie przebiegu szkolenia za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informacji dotyczących postępowania rejestracyjnego i kwalifikacyjnego na studia, a następnie przebiegu studiów za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).