UWAGA!!! POPRAWNIE WYPEŁNIJ KAŻDE POLE FORMULARZA. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularza rejestracyjnego, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.

Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe. Kandydat powinien podać adres mailowy niezbędny do kontaktu, który umożliwi odebranie ze skrzynki numeru ewidencyjnego niezbędnego w procesie rekrutacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych zbieranych poprzez formularz rejestracyjny jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4,90-419 Łódź), zwany dalej Uczelnią. Dane osobowe zbierane są przez Uczelnię wyłącznie w celu realizacji procesu rejestracji na studia i postępowania kwalifikacyjnego, a następnie prawidłowego dokumentowania przebiegu studiów. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie Uczelni danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2016/2017.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji na studia i postępowania kwalifikacyjnego oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu studiów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informacji dotyczących postępowania rejestracyjnego i kwalifikacyjnego na studia, a następnie przebiegu studiów za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).